Izrada fasade i fasaderski radovi
Izrada fasade i fasaderski radovi

FASADERSKI RADOVI - IZRADA FASADA

Izrada fasade, odnosno postavljanje fasade na kući ili drugom objektu spada u finalnu obradu spoljnih zidova - fasade i radi se u dva sloja. Prvi osnovni sloj (grund) pri izradi fasade nabacuje se preko površine koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila trajna veza osnovnog sloja za površinu spoljnog zida koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trajno vezan za grund, odnosno osnovni sloj fasade.

Pri izradi, odnosno postavljanju fasade se pre nanošenja osnovnog sloja sve žice (za šalunge greda ili stubova) moraju odstraniti, kako ne bi došlo do prenošenja korozije na završni sloj fasade i kako bi se izbegla pojava fleka na fasadi. Sve površine na kojima se postavlja fasada moraju biti potpuno ravne, bez obzira da li su vertikalne, horizontalne, kose ili oble. Profili ili uglovi na kojima se postavlja fasada moraju biti oštrih ivica, izrađeni tačno prema predviđenom obliku.

Normativ utroška materijala pri izradi fasade

Normativi utroška materijala pri izradi fasade naznačeni su kod svake pozicije radova, a normativi vremena, pored izrade osnovnog sloja (grunda) i završnog površinskog sloja fasade, obuhvataju i sledeće operacije:

a) pravljenje mešavine za osnovni sloj fasade, pravljenje oplemenjenog maltera, potrebne radove oko fabrički napravljenog oplemenjenog ili plastičnog maltera i pravljenje mešavine za izradu veštačkog kamena;

b) sva krpljenja sa limarijom, bravarijom, skelama i na sastavima drugim materijalom;

c) prenos materijala na 30m do dizalice, dizanje dizalicom do 20m visine i prenos po skeli na 10m;

d) svi pomoćni radovi potrebni za kompletno završene pozicije, kao što su postavljanje i premeštanje korita, dodavanje materijala, završavanje fasade, nameštanje vođica i sl.

Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi
Fasada i fasaderski radovi

Odbici u proračunu za izradu fasade

Obračun se vrši razvijanjem svih istaka, tj. za stvarno uređene površine.

Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20 cm širine, odbijaju se sledeći način:

a) otvori veličine do 3,00 m² ne odbijaju se i njihove uložine se ne obračunavaju;

b) kod otvora veličine 3,00-5,00 m² odbija se površina preko 3,00 m², a uložine se ne obračunavaju posebno;

c) kod otvora veličine preko 5,00 m² odbija se površina preko 3,00 m², a uložine se obračunavaju posebno; ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po m².

Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja
Uređenje fasade spolja