Pregradni zidovi
Pregradni zidovi

Izrada pregradnih zidova - stara i nova gradnja

Izrada unutrašnjih pregradnih zidova u masivnom načinu gradnje od cigle, bloka i zidnih ploča dokazala su svoje prednosti od davnina. Uz adekvatnu gradnju pregradni zidovi ispunjavaju sve zahteve postavljene u pogledu protivpožarne, zvučne i toplotne zaštite ali i sposobnost naprezanja povezanu s upotrebom. Pregradni zidovi montiraju se bez velikog utrošenog rada i truda nakon izvođenja grubih radova. Izgradnja pregradnih zidova se može raditi i u staroj gradnji prilikom proširenja stambenih površina koje stoje na raspolaganju. Upotrebom tankoslojnog morta znatno je smanjen ulaz vlage u građevinski objekat.

Pregradni zidovi služe za podelu prostora: ne smeju se koristiti kao noseći zidovi objekta. Izrađeni pregradni zidovi se mogu ukloniti prilikom promene rasporeda prostorija bez ugrožavanja stabilnosti objekta. Stabilnost pri izradi pregradnih zidova ostvaruje se povezivanjem s graničnim, nosećim građevinskim elementima (poprečni zidovi ili ekvivalentne mere i plafoni), sve dok se ne prekorače dopuštene granične mere (ranije granični gabariti) pregradnih zidova).

Pregradni zidovi se izrađuju, kako u novogradnjama, tako i u objektima starije gradnje kao i u armiranobetonskim skeletnim konstrukcijama kao međuzidovi i zidovi s ispunom. Svoju primenu pregradni zidovi nalaze i na zgradama s relativno velikim plafonskim rasponima kao što su škole, upravne zgrade, bolnice, proizvodne hale i slično.

 

Izrada pregradnih zidova od Knaufa

Izrada pregradnih zidova može se raditi i od Knaufa, odnosno gipsane ploče koje se sastoje se od gipsanog jezgra prekrivenog grubim papirom sa jedne i finim papirom sa druge strane. Gipsane ploče za izradu pregradnih zidova obično dolaze u dimenzijama 120x250 cm i više. Gipsanim pločama manjih dimenzija za izradu pregradnih zidova se lakše rukuje, pa se tamo gde je moguće one i koriste. Pored izrade pregradnih zidova, gipsane ploče se mogu koristiti i na plafonima. Ako se pregradni zid radi sa oblinama, lukovima i slično moguće je koristiti gips ploče s tim što se one prethodno kvase što im obezbeđuje dovoljnu savitljivost pri izradi pregradnog zida.

Na prethodno pripremljen zakrivljeni zid možete postaviti i tanju ploču. Postoje i vodootporne knauf ploče koje se sastoje od istog gipsanog jezgra sa vodootpornim licem. Ovakve se ploče obično koriste za pregradne zidove u vlažnim disteelovima poput kade ili pregrada tuš kabine. Treba znati da takve ploče ipak nisu potpuno vodonepropusne te da će s vremenom od vlage propadati.

Postoje i betonske pregradne ploče koje se koriste kao podloga za postavljanje keramičkih pločica. Ovakve ploče imaju čvrsto betonsko jezgro, a sa obe strane su presvučene fiberglasom. Ove su ploče idealne za zidove kupatila i pregrade tuša.

Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa
Pregradni zidovi od knaufa

Pregradni zidovi od rigipsa

Pregradni zidovi od rigipsa omogućavaju ekonomičnu izradu pregradnih zidova sa značajnim uštedama u odnosu na klasičnu gradnju.

Izradom Rigips montažnih zidova postiže se ušteda u vremenu i novcu. Šuplji prostor u pregradama rigips pregradnih zidova pokazao se kao idealan za jednostavno i racionalno postavljanje instalacija svih vrsta. Nakon izrade pregradnih zidova od rigipsa, zidovi se odmah mogu krečiti, oblagati tapetama ili pločicama. Zvučna i protivpožarna zaštita izuzetno je efikasna kad se izrađuju pregradni zidovi od rigipsa.

Gipsani pregradni zidovi idealno su alternativno rešenje za masivne zidove, kao i za podelu prostora unutar stana, kuće ili poslovnog prostora. Pružaju potunu zaštitu od buke i požara, kao i toplotnu izolaciju. Postavljanje teških zidnih tereta (police i sl.) izvodi se bez ikakvih teškoća.

Pregradni zidovi od rigipsa se ssastoje od podkonstrukcije i obloge gipsanih ploča. Podkonstrukcija se sastoji od metalnih profila na koje se sa obe strane montiraju ploče. Prostor između dve ploče pregradnog zida idealan je za jednostavno postavljanje izolacija i instalacija. Podkonstrukcija se učvršćuje na masivni zid, unutar nej se ubacuje sloj izolacionog materijala i nakon toga oblaže gipsanim pločam koje se učvršćuju samoureznim šrafovima. Izrada podkonstrukcije, izolacija i obloge zavise od visine ugradnje, namene prostorije i sl.